2020.03.06
ANYAGHASZNÁLAT

Materials

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL. 

HÁTTÉRTÖRTÉNET

A vegyipar a globális gazdaság központi része, és számos olyan ágazat fontos eleme, amelyek jelentős szerepet játszottak az élettartam és az életminőség javításában az elmúlt 150 évben. A forgalomban lévő vegyi anyagok többségének egészségügyi és környezeti hatásai azonban annak ellenére ismeretlenek, hogy jelenlétük mindenhol megfigyelhető. Becslések szerint az építőiparban használt vegyi anyagok 95% -ánál nem rendelkezünk elegendő adattal az egészségügyi hatásokról.
A globális népesség, illetve a városi központok méretének és számának növekedésével várhatóan megnő az anyagi javak iránti kereslet és a kémiai anyagok termelésének üteme is. A globális vegyi anyag-kibocsátás 2000 és 2010 között 54% -kal nőtt, a feltörekvő gazdaságok a növekedés 65% -át teszik ki, 2012 és 2020 között várhatóan 35% -os növekedést mutatnak. Ezen vegyületek közül sok az építőiparban kerül felhasználásra, ami a világ egyik legnagyobb és legaktívabb ágazata. Az építőanyagok és az éptőipari termékek nemcsak életünk szerves részét képezik, hanem a legtöbb fogyasztási cikkel ellentétben sokkal hosszabb használati fázissal bírnak, így kémiai összetételük és a beltéri levegő minőségére gyakorolt potenciális hatásuk jelentős.
Az illékony szerves vegyületek (VOC-k) a vegyi anyagok nagy csoportját foglalják magukba, mivel a különböző alapanyagok, köztük a szigetelések, festékek, bevonatok, ragasztók, bútorok és lakberendezési tárgyak, kompozit fatermékek és padlóburkolatok is tartalmazhatják ezeket a vegyületeket, így nagyszámban megjelennek a beltéri környezetben. Mind a VOC-k, mind a félig illékony szerves vegyületek (SVOC-k) széles körű egészségügyi hatással járnak, a légzőszervi irritációtól a rák kialakulásáig. A múltban használt vegyi anyagok jellemzően mérgezőek, hatásuk tartós és hajlamosak a bioakkumulációra. Ide tartoznak az ólom, azbeszt, higany, krómozott réz-arzenát (CCA) és poliklórozott bifenilek (PCB-k). Noha ezeknek a vegyi anyagoknak a gyártása és felhasználása nagymértékben korlátozott, továbbra is veszélyt jelentenek nemcsak a régebbi épületek esetében, hanem a környezetszennyezési hatásuk miatt is. Például a mai lakosság vérében az ólomtartalom 500-1000-szer nagyobb, mint az iparosodást megelőzően élt embereknél. Manapság az ólomnak való kitettség a betegségek jelentette terheknek körülbelül 0,6% -át teszik ki. A talajban, a vízben és a levegőben található ólomszennyezés továbbra is jelentős kérdés, még azokban az országokban is, amelyek a nehézfém előállítását és felhasználását szabályozzák, és különösen problematikus a fejlődő országokban.

Ezenkívül a nem megfelelően kezelt veszélyes hulladékok károsak lehetnek mind az emberi egészségre, mind a környezetre. A talajszennyezés jelentős közegészségügyi problémákat vet fel. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezeli a talajjal kapcsolatos közegészségügyi szempontból komoly veszélyt jelentő vegyi anyagok listáját, amibe beletartozik az arzén, az azbeszt, a dioxin, a rovarirtók és nehézfémek (higany, ólom és kadmium). Ezek az aggodalomra okot adó vegyi anyagok világszerte nagy mennyiségben megtalálhatók, és különféle egészségügyi hatásokkal hozhatók összefüggésbe. Különösen sok növényvédő szer expozíciós kockázatot jelent a kiszolgáltatott csoportok, például a gyermekek számára, mivel azokat számos helyen használják, mind beltéren, mind a szabadban. A biocidokkal kezelt fából arzén és tartósítószer szivároghat a talajba így kitéve a gyermekeket is ezeknek az anyagoknak. A játszótéri játékok és a műfűvel borított felületek szintén veszélyt jelenthetnek, mivel ezek az anyagok idővel elhasználódnak, és kopásuk során olyan részecskéket bocsátanak ki, amelyek vegyszereket, például ólmot tartalmazhatnak, akár az egészségre káros mértékben.
Az egészségügy előmozdításának egyik fő pontja, hogy a WELL Materials fejezetében megfogalmazott instrukciók meghatározzák az építőanyagok és egyéb az épületben felhasznált termékek káros anyag kibocsátási és összetételi küszöbértékeit. Ez különösen fontos a beltéri levegőminőség (IAQ) és az egészség szempontjából, kiváltképp az olyan vegyületek esetében, amelyekről ismert, hogy környezeti feltételek között is veszélyesek és illékonyak. Az alacsony veszélyességű tisztítószerek, a hatékony tisztítóberendezések használata, valamint a hatékony tisztítási gyakorlatot elősegítő tervezési és fenntartási irányelvek szintén biztosítják a jó beltéri levegőminőséget. A környezetszennyezés további csökkentése és a közegészség védelme érdekében a WELL irányelveket tartalmaz a veszélyes hulladékok biztonságos ártalmatlanítására és újrahasznosítására. A régi vegyszereket biztonságosan kell kezelni a javítás, felújítás vagy bontás során a szennyezéscsökkentésre, a helyben történő kezelésre és a védekező intézkedésekre vonatkozó protokollok és a bevált gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások révén. Az integrált kártevő-szabályozás (IPM) alkalmazása és az alacsony veszélyességű növényvédő szerek használata, valamint a feliratok és a felhasználásról szóló értesítés tovább erősíti az egészség védelmét. A talaj, a víz és a levegő szennyezettségét a szennyezett területek tesztelésével és átalakításával is kezelik. Az ilyen helyek rehabilitációja kiküszöböli a mérgezés veszélyeit, hozzájárulhat a környezettudatos növekedés támogatásához és a szennyezettség terjeszkedésének megakadályozásához. A toxikus szivárgásokhoz, valamint a talaj és a levegőszennyezéshez hozzájáruló kültéri építményekkel is foglalkozik a WELL, a szabadban használt anyagoknak és termékeknek meg kell felelniük az összetevőkre vonatkozó korlátozásoknak és értékküszöböknek. Végül kívülálló, harmadik fél által végzett tanúsítási és címkézési rendszerek megkülönböztetik a biztonságosabb összetevőket tartalmazó termékeket, ezzel elősegítik a fogyasztók információhoz jutását és a biztonságosabb termékek iránti piaci keresletet.
A WELL elősegíti a veszélyes összetevők azonosítását, értékelését és kezelését az építőanyagok, a tisztítószerek, a hulladékok, a külső terek és a tájépítészet területén. Ezeken a szabályozásokon keresztül a WELL célja a szennyezőanyagoknak való kitettség kockázatának csökkentése, akár közvetlen módon, akár környezetszennyezés útján történik. Végül, a megalapozott döntéshozatal lehetővé tételével a WELL segít áthidalni az adathiányosságokat az ellátási láncban, támogatja az innovációkat a zöld kémia területén és előmozdítja a piaci átalakulást.Magyarországon
előregisztrált
épületek

8Iroda
showroom
projekt1
Well
minősítéshez
ajánlott
szállítók

6http://www.europadesign.hu/

Hazai szakemberek
a WELL-ről

Kocsány János
CEO
Graphisoft Park SE

A Well Irodáról szóló szakmai előadás nagyon jól összegezte a munkavállalók jó közérzetét középpontba állító új minősítési rendszer lényegét, így ingatlanfejlesztőként felkészülten várom a leendő bérlők erre vonatkozó igényeit. Számomra a Well nyolc fő kategóriája közül kiemelt fontossággal bír a fitness, a mozgáskultúra bevezetése a munkahelyeken. Ráadásul én ezt közösségépítő eszközként is használnám, hogy az ott dolgozók együtt éljék át a testmozgás örömét. Az irodai épített környezetben olyan feltételeket kell megteremteni, amelyek ösztönzik a fizikai aktivitást és az aktív életmódot.

Kapcsolat

EUROPA DESIGN, WELL PONT


EUROPA DESIGN, WELL POINT
H-1025, Budapest, Törökvész út 71-75.
T: 274-0001

Nyitva tartás
H-P: 09.00-17.00
Email
minosites@welliroda.hu
Kövessen minket!


Hazai szakemberek a WELL-ről

Fazakas György
építész, ügyvezető igazgató
Fazakas Építésziroda Kft.

Nagyon hasznos kezdeményezésnek tartjuk a 2019. február 15-én elindított interaktív előadás sorozatot. Az egészséges irodai környezet érdekében tett intézkedések egyre sürgetőbbek. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt az az irodai munkahelyek száma, egyre nő a dolgozók aránya az adminisztratív szolgáltatási területeken.

Kovács Emesének szeretnénk megfontolásra javasolni, hogy a ”Well” minősítésben, az irodai dolgozókra jutó irodaterület mérőszáma is szerepeljen, a túlzsúfolt irodai környezet egészségtelen hatásának csökkentése érdekében.

Kocsány János
CEO
Graphisoft Park SE

A Well Irodáról szóló szakmai előadás nagyon jól összegezte a munkavállalók jó közérzetét középpontba állító új minősítési rendszer lényegét, így ingatlanfejlesztőként felkészülten várom a leendő bérlők erre vonatkozó igényeit. Számomra a Well nyolc fő kategóriája közül kiemelt fontossággal bír a fitness, a mozgáskultúra bevezetése a munkahelyeken. Ráadásul én ezt közösségépítő eszközként is használnám, hogy az ott dolgozók együtt éljék át a testmozgás örömét. Az irodai épített környezetben olyan feltételeket kell megteremteni, amelyek ösztönzik a fizikai aktivitást és az aktív életmódot.

Pálla Gábor Ödön
ügyvezető igazgató
Római irodaház Kft.

Az ingatlanfejlesztőknek a Well minősítés szempontrendszere olyan támpontokat ad, amelyekre érdemes odafigyelni már a beruházások elindításánál. A bérirodaházak fejlesztői számba vehetik az épületek alaprajzi, tartószerkezeti és épületgépészeti kialakítását, hogy az később alkalmas lehessen egy Well iroda megvalósítására. Amellett, hogy a minősítés egy kitűnő marketingeszköz, legalább olyan fontos a munkavállalók egészségének és kényelmének középpontba állítása is. A WELL továbbá hozzásegítheti a HR és kommunikációs szakterületek bekapcsolását is az irodatervezés folyamatába, ami nagyban segítheti egy projekt sikerét.Irodakereso.info Well Iroda http://www.europadesign.hu/


Adatkezelési tájékoztató