2020.04.30
CORPORATE ART A WELLBEING SZELLEMÉBEN

CORPORATE ART A WELLBEING SZELLEMÉBEN
Avagy hogyan tegyük vonzóvá munkahelyünket a corporate art eszköztárán keresztül?

A cikkben szereplő képek galériája itt!
 
A cikk szerzője Bagyó Anna, művészeti konzulens, az Anna Bagyó Art Consulting alapítója, több mint három évtizede a hazai és nemzetközi művészeti és műkereskedelmi színtér szereplője. Szakmai tevékenysége jelentős részét, már a 90-es évek elejétől a corporate art alkotja, közel hetven megvalósult projekt, irodaházak, bevásárlóközpontok, vállalati műgyűjtemények, szállodák és köztéri munkák gazdagítják a portfóliót. Inspirációt, információt, tapasztalatot és szakmai kapcsolatokat a hazai üzleti szféra és az ingatlan piac mellett külföldi tanulmányai, a Zágrábi Egyetem művészettörténet-néprajz szakán és a New York University, Art Administration & Management/Art Dealership & Collecting mester képzésén szerezte. Szakmai gyakorlatai között szerepel két jeles New York-i cég, a Corporate Art Directions és Sonnabend Galéria, valamint vállalti műgyűjtemények, köztéri művészeti projektek helyszíni tanulmányozása négy kontinensen. Párhuzamosan, az elmúlt három évtizedben, a hazai mellett, a nemzetközi kortárs művészetet és műkereskedelmi piacot (művészeti vásárok, aukciók, galériák, műgyűjtemények, kiállítások stb.) is naprakészen kíséri és az eseményekről publikál, előadásokat tart, egyben segíti a magyar kortárs művészet nemzetközi megjelenését. Jelenleg, a corporate art hazai fejlesztésén dolgozik, a vállalati kultúra egyre fontosabb elemeinek, úgy is mint wellbeing, employer branding, fenntarthatóság, digitalizáció egyidejű építésével, amelynek célja, az üzleti szféra és a kortárs képzőművészet közelítése, partner kapcsolatok kialakítása és erősítése, valamint a nemzetközi gyakorlathoz és a hazai arculathoz illeszkedő, professzionális, magas színvonalú corporate art stratégia kidolgozása és széleskörű alkalmazása.
https://annabagyo.wordpress.com
https://www.linkedin.com/in/anna-bagy%C3%B3-475634196/

Az INFOGRAFIKA TELJES MÉRETÉHEZ KATTINTSON A KÉPRE!

 
A MŰVÉSZET SZEREPE A MUNKAHELYEN
Az ezredfordulót követően, a globális gazdasági színtéren a corporate art (vállalati művészet) jelentős változáson ment keresztül, a munkahelyek környezetformálása, a design mellett, az alkalmazottak közérzete, a wellbeing mozgalom került előtérbe. A cégek, saját profiljukhoz illeszkedően, magas színvonalú műtárgyakat vásárolnak, nem feltétlenül befektetési szándékkal, sokkal inkább az emberi értékek ápolását, a munkaerő jólétét, a munkakörnyezetük kellemessé tételét tartják szem előtt. Az USA-ban a Business Committee for the Arts és az International Association of Professional Art Advisors összefogásában végzett felmérés szerint, a megkérdezettek 94% nyilatkozta, hogy a művészet erősíti, jobbá teszi a munkahelyi környezetet, amíg 64% állítja, hogy növeli a kreativitást és a produktivitást, míg a British Council kutatásai alapján a dolgozók 61%-a hiszi, hogy a művészet a munkahelyen pozitív, ösztönző hatással van a kreatív gondolkodásra.
A vállalati műgyűjtés, a műpártolás nagy hatást gyakorolt a műkereskedelem, a művészeti színterek alakulására, amíg a művészet a munkahelyi környezetre és a dolgozók közérzetére fejtette ki pozitív hatását. A munkahelyek közönsége szinte kiaknázatlan lehetőséget kínál a kortárs művészet, vagyis korunk vizuális kultúrájának megismerése, megszerettetése és népszerűsítése terén. A művészet megjelenése a munkahelyeken pedig különleges intellektuális, kulturális és érzelmi tapasztalatot, valamint fejlődési lehetőséget kínál a szervezet minden szintjén.
A művészet fontos szerepet játszik a költséghatékony, pozitív változások előidézésében. A korszerű, előretekintő munkaadó értékeli, támogatja és befektet a munkaerőbe. A dolgozók fizikai igényének kielégítése mellett törekszik a pozitív, inspiráló szellemi környezet kialakítására is, hiszen tisztában van vele, hogy a szellemében egészséges munkahely többszörösen is megtérül, mivel többek között növeli a termelékenységet, a profitot és csökkenti a személyzet fluktuációjával, valamint az alul teljesítéssel járó jelentős költségeket. Azok a dolgozók, akik jól érzik magukat a munkahelyükön, nemcsak produktívabbak, kreatívabbak és a koncentrációjuk is magasabb, de elkötelezettségük is erősebb a munkaadójuk és a munkaközösségük felé.
 

Deutsche Bank, London
 
A MUNKATÁRSAK SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE
A corporate art nem csupán az egyhangú, unalmas vállalati környezet átalakításáról szól, hanem a munkatársak személyiségének fejlesztésében is jelentős szerepet játszik. A munkáltatók a különböző generációk igényeit szem előtt tartva törekednek az alkalmazottak kedvébe járni. Kommunikációra ösztönző, megszólító, üzenettel bíró, az értékrenddel, gondolataikkal, érzelmeikkel azonosulni tudó, energikus aurájú műtárgyakkal teszik kellemesé a munkahelyek tereit, függetlenül attól, hogy esetleg a mű értékálló és értéknövelő financiális jelentőségére is figyelmet fordítanak. A művészet a kifejezésről és az individualitásról szól, és ebből következik, hogy különösen az egyedi üzenettel vagy technikával alkotó művészek nagyobb népszerűséget generálnak, de egyben kihívást is jelentenek a közönség számára, ezért érdemes különleges és érdekes műtárgyakkal inspirálóvá tenni a munkahelyet. A munkáltató számára számos területen megtérül a környezet, a dolgozók fizikai igényei mellett a személyiség intellektuális, érzelmi, etikai, humán oldalának fejlődésére, formálására fordított befektetés.


Borusan Holding, Isztambul

CSAPATMUNKA, DEMOKRATIKUS SZEMLÉLET, KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉS
A corporate art történetében a gyűjtemények építését, a műtárgyak beszerzését sok helyen, elsősorban a cég tulajdonosa, a vezérigazgató gyűjtői szenvedélye, ízlése határozta meg és a vállalati kultúrával összhangban a műtárgyak elhelyezése során a recepcióra, vezetőségi irodákra, fontosabb tárgyalókra helyezték a hangsúlyt. Ezzel szemben ma már az alkalmazottak munkaterei és a közösségi terek kerülnek előtérbe, miközben a dolgozókat is egyre inkább bevonják, ugyanis lehetőséget kapnak a részvételre a műtárgyak kiválasztásában, azok elhelyezésének megválasztásában, a „kiállítások” rendezésében is. Megfigyelték, hogy azok a munkatársak, akiknek beleszólásuk van a munkahelyi tér és design kialakításában, nemcsak boldogabbak, de a produktivitásuk 32%-kal magasabb, mint a passzív, az adott környezetet kényszerből elviselő társaiké. A művészet a különböző kultúrák elfogadására, a tolerancia és az együttérzés fejlesztésére is jelentős hatással van, így az a munkahelyi légkör, amely a művészetnek is helyet biztosít, egyben elősegíti az emberi kapcsolatok javulását is. A művészetekkel való partnerség lehetővé teszi az alkalmazottak, a vállalat és a közösség számára, hogy elősegítsék a befogadó munkaközösség építését, valamint a világ kulturális sokszínűségének elfogadását, továbbá az ezek iránti érdeklődést és nyitottságot. A felmérések szerint az amerikai lakosság 73%-a egyetért azzal, hogy a művészet pusztán a jelenlétével számos pozitív hatást gyakorol a környezetére, és fontos szerepet játszik más kultúrák megismerésében és elfogadásában.


ABN AMRO Bank, Amszterdam
 
ALACSONY STRESSZ SZINT, KIEGYENSÚLYOZOTT, BOLDOG MUNKATÁRSAK
A művészet, az emberközeli terek sok más mellett energiát kölcsönöznek, a monotonitás és a stressz oldásában is közrejátszanak, amelynek köszönhetően az emberek kiegyensúlyozottabbnak, boldogabbnak érzik magukat a munkahelyen. Az USA-ban 32 vállalatnál dolgozó több, mint 800 alkalmazott körében végeztek felmérést és a megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a képzőművészet jelenléte a munkahelyeken jelentős szerepet játszik például a kreativitás, a véleménynyilvánítás ösztönzése (77%) mellett a stressz csökkentésében (78%) is. A londoni székhelyű Cass Business School felmérése szerint, a dolgozok 64%-a egyetértett azzal, hogy a művészet jelenléte a munkahelyeken serkenti a motivációt, és a megkérdezettek 80%-a állítja, hogy a boldogság és a wellbeig érzését idézi elő, miközben az is bizonyítást nyert, hogy a környezet állandósága, változatlansága, monotonitása egy idő után negatív hatást gyakorol a dolgozók közérzetére. A kanadai Toronto Egyetem Pszichológia tanszékén végzett vizsgálatok alapján a művészet közelsége aktiválja az ún. Nyugalmi- vagy Alap Hálózat (Default Mode Network) állapotát, mely a befelé figyelő gondolkodáshoz kapcsolódó terület, például az álmodozás, az emlékek visszakeresése vagy a jövőről gondolkodás területét érinti. Mások mellett még említésre került a szorongás állapota, amelynek leküzdésében kulcsszerepet játszik a figyelemelterelés, amelyre viszont a művészet, természetéből fakadóan tökéletesen alkalmas, hiszen, ha csak ideiglenesen is, de egy másik világba tereli át a szemlélőt.


ING Bank, Leeuwarden, Hollandia
 
KREATÍV KÖRNYEZET, A KREATÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE
A művészettel való közvetlen érintkezés serkenti a kreativitást, az innovációs készséget és egyben egyfajta ihletet szolgáltat az alkalmazottaknak, amely inspiráció hatékonyan befolyásolhatja a mindennapi munkavégzést. Az amerikai dolgozók 64%-a hiszi, hogy a művészet kreatív gondolkodásra ösztönöz, mely egyben a problémamegoldó képesség fejlesztését segíti elő a munkahelyen. Ezzel párhuzamosan a megkérdezettek 55%-a állítja, hogy munkakörük megköveteli a kreatív gondolkodást, az új, egyedi ötletek alkalmazását mind egyéni szinten, mind a csapatmunkában egyaránt, továbbá 60%-a egyetért azzal, hogy kreatív és innovációs képességek fejlesztése a munkahelyi sikert gyarapítja. A munkáltatók 63%-a tekinti a kreatív képességeket elsődleges fontosságúnak és a felvételek alkalmával, inkább a kreatív munkavállalót részesítik előnyben a műszakilag képzett személlyel szemben, vagyis azt, akinek az innovációs készsége fejlettebb. 


Facebook Offices, Sydney
 
ÉLMÉNYKÖZPONTÚ MUNKAHELY ÉS KITEKINTÉS
A felmérések szerint, az amerikaiak 69%-a hiszi, hogy a művészet felemel, élményt visz a mindennapokba, ezért talán nem is véletlen, hogy a művészet szerepe több vállalati kultúra szerves részévé vált, amelyben a műtárgy hátterét képező történet (story) is kiemelt jelentőséggel bír. A művészet eszközeivel, újabb tapasztalatokkal színesítik, teszik érdekessé a munkahelyi légkört és fejlesztik a dolgozók személyiségét. A művészet közvetítésével élvezetes élményeket és értékes lehetőségeket kínálnak az alkalmazottak és családtagjaik számára, mint például a különböző művészeti, alkotó, kreatív, edukációs programok, melyekkel egy másik, a megszokott munkahelyi világon túli tapasztalatot, ismereteket szerezhetnek. Egy tökéletes példa erre a szilikonvölgyi Facebook művész-rezidencia programja, amelynek keretében a felkért művészek, a dolgozók közreműködésével festették meg az épületek, a közösségi terek falait díszítő festményeket. Edukációs, élményalapú programokon keresztül törekednek a munkáltatók a munkatársak felé, az adott műtárgyról minél több háttér információt átadni, amelynek során művészettörténeti mozgalmak, referenciák kerülnek feltárásra, hiszen ezek ismeretében az alkalmazottak, nemcsak megkedvelik, de meg is értik és a korunk szellemébe illesztik az alkotásokat. A művésszel való interakció keretében, amely lehet egy izgalmas beszélgetés vagy közös alkotás, nemcsak a múlt és a jelen, de a művész jövőbeli útja, a vízió is felszínre kerül. Ez a fajta, a művészpálya megismerését is magában foglaló élmény, fontos tényező lehet a munkahelyi kreativitásban, hiszen a művész, mindig újabb kihívások után kutat, törekszik magát újra teremteni, feltalálni, ami pozitív példaként szolgálhat mások számára is. A fiatalabb művészek esetében, nemcsak azok múltját és jelenét, de a művészpálya alakulását is érdemes követni. A karrierjük kezdeti szakaszait egyengető művészek munkái, később, még sokat is érhetnek...
 

Kolon Group R&D, Szöul
 
EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGTUDAT ERŐSÍTÉSE (CSR)
A komfortzónából történő kilépés, az együttműködés, és az egymástól tanulás folyamatában a globális világ aktuális problémái és az adott kultúra gondozása, a művészek karrierépítése, művészeti színterek működésének fejlődése, kiterjesztése, a szociális felelősségtudat helyeződik előtérbe. Az együttműködést, nemcsak a dolgozók, de az ügyfelek is értékelik, különösen, ha az kapcsolódik a közösséghez, kollaborál azok szereplőivel, segíti azok életét, munkáját. A partneri összefogásban, nem csak a művészet és az üzleti élet együttélésének előmozdítására, de mindkettő célcsoportjának, a szélesebb közönséggel történő kommunikáció építésére, a tartalmasabb élet és az egészségesebb, fenntarthatóbb, transzparens társadalom építésére nyílik lehetőség. 


Facebook, Menlo Park, USA
 
ART & BUSINESS PARTNERING
Miközben a vállalat és a művészetek közötti kapcsolat is új fejezethez érkezett, háttérbe szorul a támogatás kifejezés, az egyoldalú passzív szemlélet, az adok és kapok egyirányúsága, helyette a szimbiózis és a partneri kapcsolat kialakítása kerül előtérbe. Első látásra a művészet és az üzleti élet nem tűnik összeillő párnak, de valójában, a két szféra között sok a párhuzam és jelentős a kapcsolódási lehetőségek tárháza. A vállalkozások megoldásokat keresnek, a művészeti alapú tanulást egyre inkább integrálják az élményközpontú csapatépítő tréningekbe, posztgraduális szintű menedzsment-oktatásba, vezetői programokba, és tesznek közre kutatási anyagokat a témában. A művészet módszerei többek között a munkavállalói készségek fejlesztése, például a kreativitás, innováció, irányítás, csapatmunka, az interkulturális kommunikáció területén lehetnek hasznosak. Az üzleti szférában is megfigyelhető az a folyamat, ahogy a kreativitás kerül fokozottan előtérbe, mindeközben a kortárs művészek, művészeti szakemberek, intézmények és színterek önmenedzselésre, önmaguk fenntartására új módszerek felkutatására törekszenek. A művészet és a vállalkozás, egy közös vágy iránt érzett szenvedély két kifejezése: nyomot hagyni a világban vagy, hogy még messzebb menjünk, az emberiség életének jobbá tétele, közvetlenül a társadalmak, közösségek, az emberek megérintése, az álmok megvalósításában történő együttműködés. Mindkettő magában foglalja egy jövőkép, vízió megfogalmazását, követését, határozott szemlélet alakítását, a káosz és az ismeretlen irányítását, és végül egy új alkotás létrehozását. A művész és az üzletember is az ötletek feltalálója és kivitelezője, melyeket kísérletezés és együttműködés révén realizál a művészetben és az üzleti életben egyaránt. 
 

Rolex Tower, Dubai

MUNKAHELY, MINT KORTÁRS MŰVÉSZETI SZÍNTÉR
A munkahelyi térben elhelyezett művek mellett a vállalatok nem ritkán saját kiállítótérnek, galériának adnak teret a székházban, irodaházban, amely nem csak a dolgozók, de a műkedvelő közönség számára is látogatható. Gyakran, művészeti szakember vezetése mellett, alakítanak művészeti programokat, szerveznek kiállításokat, illeszkednek a helyi kortárs művészeti színterek közösségébe. Manapság a felkérésre, az adott környezethez illeszkedő (hely-specifikus) munkák készítése egyáltalán nem új jelenség, ahogy az interaktív művek, progresszív műfajok népszerűsége is erősödik, valamint az információ, a tudás terjesztését illetően a digitalizáció is jelentős szerepet játszik. A művész együttműködésben dolgozik az építésszel, belsőépítésszel, egyeztet a beruházóval és az alkalmazottak igényeit is szem előtt tartja. A művészet megismerése, befogadása mellett jelentős teret hódít az alkotás élményének megtapasztalása, munkahelyen vagy műteremben professzionális művészek tartanak foglalkozásokat, melynek során különböző műfajok, médiumok, anyaghasználat, technika kerül előtérbe. Az alkotás nem csak a lappangó kreativitás, a teremtés vágyának szellemét ébreszti fel, újabb dimenziókat nyit meg, de alkalmat teremt csapatépítésre és bizonyítottan a mentális egészségre, önmegvalósításra és a boldogság érzetére van kedvező hatással.


Dacra, Miami
 
KAPCSOLAT ÉPÍTÉS A HELYI ÉS A NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI SZÍNTEREK FELÉAz art programok keretében lehetőség nyílik az alkotók és azok környezetének megismerésére, a kapcsolatépítésre. A közös programok szervezésén keresztül a művészekkel, művészeti szakemberekkel, a műterem és kiállítások látogatásával, tapasztalatcserével az ismeretszerzés mellett a személyes kapcsolatok kerülnek fókuszba. Hiszen a kortárs művészet hidat képez a munkahely és a külső világ között, élményeket nyújt, barátokat szerez. A munkatársak betekintést nyerhetnek a hazai és a nemzetközi művészeti és műkereskedelmi színtér igen izgalmas világába. Megismerhetik annak felépítését, szereplőit prezentációk, tárlatvezetések és utazások formájában, nem csak a hazai, de a jelentős nemzetközi művészeti/műkereskedelmi rendezvények (művészeti vásárok, biennálék, kiállítások, aukciók) VIP programjaiban vehetnek részt egyéni, illetve csoportos formában. Ez egy különleges, egyedi és izgalmas lehetőség. Kitárul a világ...

 
Hudson Yards, New York 

 Magyarországon
előregisztrált
épületek

8Iroda
showroom
projekt1
Well
minősítéshez
ajánlott
szállítók

6http://www.europadesign.hu/

Hazai szakemberek
a WELL-ről

Pálla Gábor Ödön
ügyvezető igazgató
Római irodaház Kft.

Az ingatlanfejlesztőknek a Well minősítés szempontrendszere olyan támpontokat ad, amelyekre érdemes odafigyelni már a beruházások elindításánál. A bérirodaházak fejlesztői számba vehetik az épületek alaprajzi, tartószerkezeti és épületgépészeti kialakítását, hogy az később alkalmas lehessen egy Well iroda megvalósítására. Amellett, hogy a minősítés egy kitűnő marketingeszköz, legalább olyan fontos a munkavállalók egészségének és kényelmének középpontba állítása is. A WELL továbbá hozzásegítheti a HR és kommunikációs szakterületek bekapcsolását is az irodatervezés folyamatába, ami nagyban segítheti egy projekt sikerét.

Cikkeink

Ebben a menüpontban összegyűjtöttük azokat a cégeket, amelyek támogatják és elősegítik a WELL Certification rendszerét. Ezek a cégek széles körben biztosítják a szükséges termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat a WELL szabványoknak való megfeleléshez.
 

Kapcsolat

EUROPA DESIGN, WELL PONT


EUROPA DESIGN, WELL POINT
H-1025, Budapest, Törökvész út 71-75.
T: 274-0001

Nyitva tartás
H-P: 09.00-17.00
Email
minosites@welliroda.hu
Kövessen minket!


Hazai szakemberek a WELL-ről

Fazakas György
építész, ügyvezető igazgató
Fazakas Építésziroda Kft.

Nagyon hasznos kezdeményezésnek tartjuk a 2019. február 15-én elindított interaktív előadás sorozatot. Az egészséges irodai környezet érdekében tett intézkedések egyre sürgetőbbek. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt az az irodai munkahelyek száma, egyre nő a dolgozók aránya az adminisztratív szolgáltatási területeken.

Kovács Emesének szeretnénk megfontolásra javasolni, hogy a ”Well” minősítésben, az irodai dolgozókra jutó irodaterület mérőszáma is szerepeljen, a túlzsúfolt irodai környezet egészségtelen hatásának csökkentése érdekében.

Kocsány János
CEO
Graphisoft Park SE

A Well Irodáról szóló szakmai előadás nagyon jól összegezte a munkavállalók jó közérzetét középpontba állító új minősítési rendszer lényegét, így ingatlanfejlesztőként felkészülten várom a leendő bérlők erre vonatkozó igényeit. Számomra a Well nyolc fő kategóriája közül kiemelt fontossággal bír a fitness, a mozgáskultúra bevezetése a munkahelyeken. Ráadásul én ezt közösségépítő eszközként is használnám, hogy az ott dolgozók együtt éljék át a testmozgás örömét. Az irodai épített környezetben olyan feltételeket kell megteremteni, amelyek ösztönzik a fizikai aktivitást és az aktív életmódot.

Pálla Gábor Ödön
ügyvezető igazgató
Római irodaház Kft.

Az ingatlanfejlesztőknek a Well minősítés szempontrendszere olyan támpontokat ad, amelyekre érdemes odafigyelni már a beruházások elindításánál. A bérirodaházak fejlesztői számba vehetik az épületek alaprajzi, tartószerkezeti és épületgépészeti kialakítását, hogy az később alkalmas lehessen egy Well iroda megvalósítására. Amellett, hogy a minősítés egy kitűnő marketingeszköz, legalább olyan fontos a munkavállalók egészségének és kényelmének középpontba állítása is. A WELL továbbá hozzásegítheti a HR és kommunikációs szakterületek bekapcsolását is az irodatervezés folyamatába, ami nagyban segítheti egy projekt sikerét.Irodakereso.info Well Iroda http://www.europadesign.hu/


Adatkezelési tájékoztató